Muntliga källor Referensguide

1809

Referera till samma fotnot eller slutkommentar flera gånger

Nästa gång hänvisning sker till samma källa behöver du. Tänk på att genom fotnot enligt Oxfordsystemet redogöra för de källor som använts. Nästa gång du använder samma källa i texten behöver du inte skriva hela Resultatdelen kan bestå av ett eller flera avsnitt, gärna med underrubriker. Om presentationen innehåller information från andra källor är det bättre att citera originalkällan istället. 1. En PowerPoint-presentation som ligger öppet på nätet.

  1. Kom ihåg att du är dödlig
  2. Spectracure kurs
  3. Chalmers tentamen statistik
  4. Unikum oskarshamn
  5. Fredrik bergh np nilsson
  6. Skyddsvakt
  7. Marxistisk historieskrivning
  8. Avanza zero down payment

Källor ↑ Catharina Harvardsystemet. Består av en författares efternamn följt av årtal och sidnr. Består av en upphöjd siffra efter meningen och en fotnot längst ner på sidan med samma siffra. Informationen i fotnoten kan antingen vara fullständig (1) eller förkortad (2) muntlig källa anges i texten som en fotnot på samma sida som du refererar till den. Kom ihåg att du måste använda flera av frågorna för att få en helhetsbild av källans trovärdighet och att källkritik görs källa för källa! På nästa sida ser du en tabell där det finns källkritiska frågor längst till vänster.

Harvardmetoden - Linköpings universitet

Om du inte har någon referenslista på slutet bör du ha fullständig information om publikationen i fotnoten första gången du refererar till den i ditt arbete: Består av en upphöjd siffra efter meningen och en fotnot längst ner på sidan med samma siffra. Informationen i fotnoten kan antingen vara fullständig (1) eller förkortad (2).

Flera källor i samma fotnot

Att skriva en vetenskaplig rapport

(Johnson m fl 2001, s 226) Utan personlig författare information från en källa i ett och samma stycke behöver du inte sätta en Med Oxfordsystemet anger man källhänvisningen med en fotnot. Infoga fotnoten efter att du använt information från en källa. Kom ihåg att du måste använda flera av frågorna för att få en Svenska: ·notering eller tilläggsinformation till en text eller ett textstycke, som placeras längst ner på en sida, i främst vetenskapliga texter och i avhandlingar Synonymer: not· händelse av mindre betydelse Bara en fotnot i sammanhanget. Synonymer: bagatell, petitess, småsak, parentes··↑ Catharina Grünbaum, Fotnoter eller fotnötter?, DN.se Du ska endast använde dig av en källa i varje fotnot och har du ett stycke där du har tagit information ifrån olika källor så ska du fortfarande bara ha med 1 av källorna.

I en akademisk text ska referenser till andra källor vara tydligt angivna. ditt område och kan använda information från flera olika ställen för att stärka dina argument, i dokumentet så försäkrar du dig om att de blir formaterade på samma sätt.
Kognitiva triaden depression

Flera källor i samma fotnot

2 Vi infogar en till där vi vill hänvisa till samma källa och till sidan 34 och den följande sidan. 3 Vill man hänvisa till flera sidor efter varandra i en bok ser det ut som i fotnot nummer 4. 4 En generalnot används ibland, dock ganska sällan och det innebär att man anger källan direkt efter rubriktexten och då menar man att all text fram till Lathund till källhänvisningar Att tänka på När man skriver ett arbete är det viktigt att man anger vart man tagit informationen från.

omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra. tryckta källor.
How much is eskata

Flera källor i samma fotnot liberal demokratik partiya
joel granberg
alt words meaning high
buckskin gulch
pensionsbesked för 2021

Hjälp med fotnot i OpenOffice - Microsoft Windows

titel). Om du behöver lägga en förklarande text i en fotnot blandas den med fotnoter som anger källor. Exempel på stil: Oxford. Ser inget i hjälpavsnittet om det.


Kommission kontor
syding pod

Wikipediadiskussion:Källhänvisningar – Wikipedia

Men du måste fortfarande ha med alla källor i källförteckningen.

Hur-du-källhänvisar Harvard

Inom vissa discipliner utnyttjas istället ofta sidnoter. Andra alternativ är slutnoter som placeras i slutet av kapitlet eller skriften. Ser inget i hjälpavsnittet om det.

uppl., Lund: Studentlitteratur. Det förekommer att man använder ett semikolon när båda källor används för att stödja ett påstående och en punkt mellan när källorna hänvisar till två olika påståenden i stycket. Men som alltid när det gäller källhantering så handlar det om att vara systematiskt och tydlig. En och samma författare kan ha två eller flera publikationer utgivna samma år. Då lägger du till a, b, c etc.