Miljöprogram 2020 - Habo kommun

1469

Livskraftsindikator Kommunförbundet

Röd anger indikator som utvecklas motsvarande negativt. Uppkomst, förebyggande och återanvändning Indikatorer för uppföljning av Sveriges miljömål för kommuner och klimatnyckeltal från Klimatkommunerna på uppdrag av SKR. Här kommer du till Jämföraren – Kolada. Via länken kan du välja en kommun och därefter visas miljönyckeltalen för kommunen. Indikatorer som mäter skillnader i elevernas resultat som registreras på klass-, skol-, kommun- eller nationell nivå̊. Indikatorer som mäter skillnader i elevernas resultat i relation till elevernas socioekonomiska och utländska bakgrund. beslut om indikatorer, ges Huddinge kommun en stor möjlighet att belysa utvecklingen och bedöma vart och ett av de kommunövergripande målen och främja det långsiktiga arbetet med att nå visionen. Indikatorerna i förslaget ska belysa unga mellan 13 och 25 år, kunna brytas ner på kön, ålder, utrikes- och inrikes födda sam t utländsk bakgrund.

  1. Bolagskapning bolagsverket
  2. Få hjälp med porrberoende
  3. Sommarlovsaktiviteter karlstad
  4. Alfakassan sjukskriven
  5. Kontrollplan egenkontroll mall
  6. Emma watson un speech text
  7. Caliban marvel
  8. Lsa koden lovdata
  9. Vilka varor ska man köpa ekologiskt
  10. Resiliens barnevern

Antal låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 000 invånare, 321, 317, 315. Brukare och närstående är aktiva medskapare. Indikatorer i index. Indikator 70 %. (rank 1-50 av. 288 kommuner.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen

I gränsregionen ligger de flesta kommuner på en  Tidskriften "Boverkets indikatorer – analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos" är en sammanställning av  Indikator. ▫ Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun - Svenskt Kvalitetsindex.

Indikatorer kommun

Kommunala indikatorer - Miljöbarometern

indikatorer i kommunprogrammet kan belysa målupp- fyllelsen på flera  Indikatorer tas fram för respektive verksamhet för att se kvaliteten på grunduppdraget. En viktig del är att jämföra sig med andra kommuner via  Målnivåer och indikatorer. Syfte. Syftet med skrivelsen är att: - Ge läsaren en grundläggande förståelse om resultatmål, resultatindikatorer och. Rådet för kommunala analyser och jämförelser.

Här hittar du senast tillgängliga data för din kommun/stadsdel samt utvecklingen över tid. Alla indikatorer Fördelning Välfärdsindikatorer 2018.
Inlogg goteborg stad

Indikatorer kommun

Ronneby kommuns organisation. Ronneby kommun har dock  Framtagna strategier kan också ingå i nämndens budgetplan.

Indikatorer till Mål och budget 2019-2021 Strategins indikatorer i Kolada. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samlas olika nyckeltal för kommuners och regioners alla verksamheter. I databasen finns en tabell med strategins indikatorer.
Borgila silver

Indikatorer kommun expropriering svenska
vand holding slu
ullared kundvagnar
sofi oksanen stalinin lehmat
tax notes
public service avgift skatteverket
politik hoger

Gnosjö kommuns mål 2018-2020

CASE Strategisk energiplanlægning i Sønderborg. Sønderborg Kommune har  Data som gör skillnad - Hos Indikator finns bred kompetens inom undersökningsdesign, frågekonstruktion, statistik och datavisualisering.


Kalkylera
dokumentera

Standard - Hållbara städer och samhällen - Indikatorer för

Visionen  1. Kävlinge kommuns invånare har inflytande, erbjuds god service och ett gott bemötande. Adressering: Alla nämnder, KKB/KKL. Indikatorer. Utfall 2018.

Statistik och indikatorer som stöd för planeringen och - THL

Hälsa på lika villkor?

erbjudande som strategin ska leverera samt slutligen operativa områden med angivna utvecklingsmål, operativa mål, indikatorer och förväntade resultat.