7 000 runinskrifter nu sökbara på nätet Forskning & Framsteg

3775

Södra Dammen - Sveriges Hembygdsförbund

I detta exempel använder vi Fornsök. Känner du till fornlämningens RAÄ-nummer kan du söka på det direkt, annars kan du både söka i fritext eller zooma in i kartan. Högst upp i objektsbeskrivningen finns ett 14-siffrigt id-nummer. Markera detta id-nummer och kopiera det. Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. Men avd.

  1. Filmer 2021 viaplay
  2. Securitas motala kontakt
  3. Tt-ipg-cell14

6,5' inskrifter Sticklinge intar en speciell plats i Lidingös tidiga historia genom de under flera hundra år problematiska förbindelserna mellan Lidingö och fastlandet, och den roddfärja som anordnades mellan Rödstuguviken och Ekudden på Djursholmssidan någon gång i slutet av 1480-talet när släkten Banér på Djursholms slott fick besittning över Lidingö, ett ägarförhållande som varade fram Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet och lyder under Kulturdepartementet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturminnen, kulturföremål och museer. då boplatsen RAÄ 97 kunde konstateras. Enligt en geometrisk avmätningskarta från 1716 (D45-13:1) åter fi nns också en del av Sättuna by (RAÄ 77) i området.

Nedre Knalla hytta - Sveriges Hembygdsförbund

Markera detta id-nummer och kopiera det. Välkommen till Kulturmiljöbild! Här finner du närmare 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården.

Fornsök raä

SOU 2006:081 Mervärdesskog Del 2. Utredningens underlag A

SWEREF 99 TM. N,E: Visa teckenförklaring. Positionera karta. Dessutom finns information om arkeologiska uppdrag. Informationen i Fornsök är sökbar för alla. Eftersom FMIS Fornsök inte är fullständigt kan det inte användas som underlag FMIS Fornsök - Fornminnesregistret på nätet.

Jag stöter ofta på referenser till Opensten då jag studerar material från vår medeltida epok.
Skolklass engelska

Fornsök raä

Högst upp i objektsbeskrivningen finns ett 14-siffrigt id-nummer. Markera detta id-nummer och kopiera det.

Bestående av stenmurar röjningsrösen och en fägata. RAÄ-nummer Värnamo 471, Hägnadssystem, fornlämning. RAÄ-nummer Värnamo … ”RAÄ Fornsök” i den grå menyn och klicka på den röda ikonen med korset.
Korta klassiska romaner

Fornsök raä eva wendel rosberg
leif kroon örebro
malmo uni canvas
ifs ab
hitta iban nummer handelsbanken

Sida 1 av 2 Riksantikvarieämbetet - Fornsök 2014-02-17 http

Jan 22 2019, 3:40 PM. Salgo60 added a comment i riksantikvarieämbetet databas fornsök. RAÄ-nummer Värnamo 448, Hägnadssystem, övrig kulturhistorisk lämning.


Kontor stockholm butik
bygghjälm färg

Södra Dammen - Sveriges Hembygdsförbund

T217947 RAÄ Fornsök GET URL objektid RAÄnummer Event Timeline. Salgo60 created this task. Jan 22 2019, 3:40 PM. Salgo60 added a comment i riksantikvarieämbetet databas fornsök. RAÄ-nummer Värnamo 448, Hägnadssystem, övrig kulturhistorisk lämning. Bestående av stenmurar röjningsrösen och en fägata. RAÄ-nummer Värnamo 471, Hägnadssystem, fornlämning. RAÄ-nummer Värnamo 450, Hägnad, övrig kulturhistorisk lämning.

Fornsök Riksantikvarieämbetet

© Lantmäteriet. SWEREF 99 TM. N,E: Visa teckenförklaring. Positionera karta.

uppmätt på enskifteskartan från år 1785. I samband med renovering av kyrkogårdsmuren år 2009 påträffades på en meters djup stora stenar som möjligen kan utgöra rester av en äldre kyrkogårdsmur (Salminen 2009a). För RAÄ-nummer på formen "Ort X:Y" är objektidet ett 14-siffrigt nummer som börjar med 10, följt av sockennummer (fyra siffor, se RAÄ:s förteckning över socknar), följt av X och Y (lägg till nollor före X resp. Y för att få fyra siffror).