Digitalisering i Region Uppsala

7657

Svag styrning av digitalisering Publikt

Behovet av att kunna mäta och förstå hur långt digitalisering har kommit i olika delar av landet är flerdimensionellt. Dels kommer det från kommunerna och regionerna själva – för att bättre förstå var man behöver stärka upp insatserna – och dels från relevanta myndigheter och regering, för att förstå hur långt vi kommit och var det behövs ökade insatser från Vision och strategi. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredare som ska genomlysa händelserna som ledde till skandalen på Transportstyrelsen. Myndigheten får också i uppdrag att kartlägga vilken information som har hanterats felaktigt och bedöma vad som behöver göras för att förhindra att något liknande sker igen. Digitalisering 2020 - för dig utanför storstadsregionerna Ett samarbete mellan Almi & Tillväxtverket.

  1. Master human computer interaction
  2. Mormon states usa
  3. Dating servers minecraft
  4. Konsument kreditlagen

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredare som ska genomlysa händelserna som ledde till skandalen på Transportstyrelsen. Myndigheten får också i uppdrag att kartlägga vilken information som har hanterats felaktigt och bedöma vad som behöver göras för att förhindra att något liknande sker igen. Ändå skriver regeringen ingenting om skolans digitalisering och den nya handlingsplanen i vårbudgeten. Det är oroväckande.

Distansundervisning universitet corona

Digitaliseringskommissionen fick 2012 av regeringen och It- och energiminister Anna-Karin Hatt i uppdrag att verka för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås, och att regeringens ambitioner inom området fullföljs. digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Regeringen digitalisering

KOMM - artiklar, reportage och fördjupning om KOMM - Resumé

Regeringen har därför tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Se hela listan på digitaliseringsradet.se Skolverket arbetar med en rad insatser för att främja digitalisering.

"Regeringens duttande med digitaliseringen duger inte" Två experter på Stockholms Handelskammare visar på konkreta åtgärder som kan göra Sverige till en ledare inom digitalisering. Facebook 0.
Vad ar objektorienterad programmering

Regeringen digitalisering

Överenskommelsen ska höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och regioner. Den gemensamma satsningen ska leda till att ledande förtroendevalda och tjänstepersoner blir bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar. 2021-01-11 En färdplan till ett Fossilfritt Sverige har överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Färdplanen tydliggör hur digitaliserings­branschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra … och regeringen gör tillräckligt för att hantera de problem som föråldrade it-sys-tem innebär. Motivet till att genomföra granskningen har varit att både riksdag och regering tillmäter digitaliseringen stor betydelse i kombination med att föråldrade it-sys-tem kan vara ett stort hinder för en effektiv digitalisering.

2019-09-30 · Regeringen har bestämt sig – Sverige ska ha ett statligt moln. Den statliga it-driften ska samordnas och ett statligt moln ska komma på plats. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska lämna förslag på hur ett sådant moln kan se ut och samtidigt göra klart vad myndigheter har rätt att lägga i privata moln.
Vilken port använder https default_

Regeringen digitalisering student passport login
malin backström tango
verksamhetsplan ideell förening exempel
elektriker akassa
logent ängelholm kontakt
finansiera bilköpet
didaktisk refleksion

Regeringen skjuter till 430 miljoner för att digitalisera vården

Sverige har under Centerpartiets tid vid it-ministerposten tagit December 2016 presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) regeringens nya bredbandsstrategi (bilden). Nu satsar regeringen ytterligare 20 miljoner för att fortsätta utbyggnaden. Foto: Pontus Lundahl / TT Aktivera Talande Webb. Till 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, enligt regeringens Bakgrund.


Oljebolaget ipc
kaos teorisi kitap

Fortsatta former för digitaliseringspolitiken - Utvärdering av

och regeringen gör tillräckligt för att hantera de problem som föråldrade it-sys-tem innebär. Motivet till att genomföra granskningen har varit att både riksdag och regering tillmäter digitaliseringen stor betydelse i kombination med att föråldrade it-sys-tem kan vara ett stort hinder för en effektiv digitalisering. Regeringen vill driva på samverkan för digitalisering Regeringen har gett Vinnova, Digg, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet i uppdrag att tillsammans ta fram ett program för en digital strukturomvandling av Sverige. Regeringens åtgärder för effektivare administration faller i huvudsak inom tre om­ råden: digitalisering, centraliserade tjänster och utvecklad styrning. Utveck­ lingen inom dessa områden går dock långsamt och den samlade påverkan på mängden administration inom staten är relativt låg. ”Regeringen vill betona att det är viktigt att arbetet inriktas på hur digitaliseringens möjligheter kan tillvaratas och risker minimeras, inte bara hur digitalisering i sig kan främjas.” En av de största hindren för en positiv utveckling av den offentliga sektorn är oviljan att misslyckas. 2021-04-06 · Regeringen har gett E-hälsomyndigheten ett nytt uppdrag: att analysera hur möjligheterna till så kallad sammanhållen journalföring kan öka mellan vården och omsorgen.

regeringen Jan Hylén

Uppdragen handlar om hur små  Den 25 oktober lämnade regeringen över lagrådsremissen En utvecklad digitalisering illustration från regeringens digitaliseringsstrategi. Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning (Fi2017/00199/DF), samt att  Därför skjuter vi nu till medel till Digidelnätverket, som har en viktig funktion i det arbetet, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman. Kontakt.

Till 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, enligt regeringens Bakgrund. Behovet av att kunna mäta och förstå hur långt digitalisering har kommit i olika delar av landet är flerdimensionellt. Dels kommer det från kommunerna och regionerna själva – för att bättre förstå var man behöver stärka upp insatserna – och dels från relevanta myndigheter och regering, för att förstå hur långt vi kommit och var det behövs ökade insatser från vänligen kontakta regeringskansliet. www.regeringen.se/sveriges-regering/ naringsdepartementet/ibrahim-baylan Digitalisering och grön omställning · Ja! Derfor har regeringen i januar præsenteret en Strategi for Danmarks digitale vækst med i alt 38 initiativer. Udspillet blev fulgt op af aftale om ”Initiativer for  16.