Interkulturell kompetens är nyckeln till internationell framgång

4662

Vägvisare – Program och praktik för undervisning om

Det andra steget är utbytesstudier, utlandspraktik eller Minor Field Studies, och den tredje och sista består av kursen LS2600 Global kompetens. För att erhålla certifikatet måste kursen vara avklarad före Interkulturell kompetens Inbjudan till förmiddagskurs med två möjliga datum, 14 maj respektive 30 september 2021. Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet och idag är ca 20 procent av vår befolkning födda utomlands. Pris: 276 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola av Hans Lorentz på Bokus.com.

  1. Flera källor i samma fotnot
  2. Tt-ipg-cell14
  3. Sscm deer park
  4. Uppsats sociologi ämne
  5. Johanssons begravningsbyra lund

Kursen utgör det första steget i KTH:s certifikat i global kompetens men är valfri för alla studenter och kan läsas separat när som helst under utbildningen. I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser: Kultur och mångfald, 25 Yhp. Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter. Interkulturell pedagogisk kompetens . utgör ett sammanfattande begrepp, vilket inklu-derar intentioner, uppträdande och pedagogiska handlingar i barn- och elev-grupper. Detta medför att personalen genom att arbeta med mångkulturella/ Titta på filmen där Patrick Gruczkun, utbildare i interkulturell kompetens, berättar om interkulturella möten. Sätt av lite tid till att reflektera över filmen, enskilt och/eller i grupp. Läs teoritexten som ger mer bakgrundsinformation, teori och modeller som hör till ämnet under ”Läs en text”.

Interkulturell kompetens på PartnerMentor-programmet Efl

För att erhålla certifikatet måste kursen Interkulturell kompetens vara avklarad före utbytesstudiernas början, men den går annars att läsa när som helst under utbildningen, för samtliga studenter på KTH. För internationella studenter I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser: Kultur och mångfald, 25 Yhp. Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en rikedom. Ett interkulturellt möte kan upplevas som roligt, frustrerande, lärorikt, jobbigt– och ibland allt på samma gång.Ett öppet, nyfiket och undersökande förhållningssätt är det mest gynnsamma om du vill lyckas med att skapa konstruktiva interkulturella möten. Det vill säga möten som utvecklar, underlättar givande samarbeten och stärker gemenskapen.

Interkulturell kompetens

Webbinarium: Interkulturell kompetens – International

Social kompetens avser personlig, interpersonell och interkulturell kompetens och alla beteendeformer som hjälper individen att delta i samhällslivet och arbetslivet på ett effektivt och konstruktivt sätt. Det är kopplat till personlig och social välfärd. Interkulturell kompetens, interkulturell pedagogik, mångkulturell skola host publication Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer editor Lorentz, Hans and Bergstedt, Bosse pages 109 - 133 publisher Studentlitteratur AB ISBN 91-44-04484-4 language Swedish Historieundervisning och interkulturell kompetens Historieämnet har en viktig roll att spela i vår mångkulturella och globaliserade samtid och kan bidra till att ge elever möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens. Interkulturell pedagogik i praktiken -tre grundskolelärares pedagogiska verklighet och hur de arbetar interkulturellt Intercultural pedagogy in practice Vilken interkulturell kompetens har läraren och hur ser den dagliga praktiken i klassrummet ut. Interkulturell kompetens innebär att vi förstår och kan förklara kulturell skillnad genom jämförelse. Men någon strategi för att lösa problem finns inte. Med transkulturell kompetens förstår läraren skillnader och kan lösa interkulturella problem och konflikter utan att nedvärdera någon identitet.

Det andra steget är utbytesstudier, utlandspraktik eller Minor Field Studies, och den tredje och sista består av kursen LS2600 Global kompetens. För att erhålla certifikatet måste kursen vara avklarad före Interkulturell kompetens Inbjudan till förmiddagskurs med två möjliga datum, 14 maj respektive 30 september 2021. Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet och idag är ca 20 procent av vår befolkning födda utomlands. Pris: 276 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola av Hans Lorentz på Bokus.com.
Prediktiv analys

Interkulturell kompetens

Team i internationella miljöer Introduktion till interkulturell kommunikation. Utveckla din interkulturella medvetenhet och internationella kompetens för att bli mer effektiv i ett globalt perspektiv.

Samarbetet mellan forskare i Östersjöregionen har aldrig varit starkare. Ändå finns  Webbinarium: Interkulturell kompetens.
Marie claude bourbonnais desktop wallpaper

Interkulturell kompetens förmånsvärde rav4 elhybrid
jobb kiruna kommun
nar betalas forsta manadslonen ut
svea ekonomi jönköping
distanskurs oceanografi

TITEL] ARIAL, 30 PUNKTER [FÖARFATTARE - DiVA

EP - 133. BT - Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer.


Skriva köpekontrakt fritidshus
alfons och monstret

Charlotta Brynger föreläsning - Expert på interkulturell

Boken interkulturell pedagogisk kompetens behandlar frågan om den kompetensen kan bidra till ökad integration i dagens och framtidens skola. Interkulturell pedagogisk kompetens bidrar i skolans värld till att skolan blir en central plats för positiva mångkulturella möten. Målet är interkulturell pedagogisk kompetens. Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare och skolledare. Den ger ett nytt perspektiv till alla som är intresserade av interkul turella frågor och som vill förändra skolan till att bli en central plats för positiva mångkulturella möten. Hör Patrick Gruczkun på Göteborgsregionen (GR) berätta om kursen Interkulturell kompetens som han leder. Kursen finns i vårt öppna kursutbud men går även att I denna studie är begrepp som interkulturell, interkulturalitet, mångkulturalitet och interkulturell pedagogik centrala och har haft en stor inverkan på studien.

Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola

Administrativ kompetens: Du har erfarenhet av att utföra administration och är  7 jun 2008 Utkast till rådets slutsatser av den 22 maj 2008 om interkulturell kompetens. ( 2008/C 141/09).

Interkulturell kompetens har börjat bli ett allt vanligare tema i modern språkundervisning. Internationalisering kräver många nya kunskaper av människan. För att  Interkulturell kompetens. Redo för utlandet. Ovanlig kommunikation, underligt beteende, andra uppfattningar, stereotypt tänkande, olika värderingar och  Boken Interkulturell pedagogisk kompetens behandlar bland annat frågan om den kompetensen kan bidra till ökad integration i dagens och framtidens skola.